Text Size
Perşembe 18 Temmuz 2019
Bilişim Eğitimleri

Bilişim Eğitimleri (24)

Libre Ofis Eğitim Müfredatı (2 gün)

 

Kelime İşlemci

§  Belgelerle çalışmak

§  Metinlerle çalışmak

§  Biçemler ve Biçimlendirme

§  Nesnelerle çalışmak

§  Başvuruları kullanmak

§  İçindekiler, kaynakça, şekiller dizini eklemek

§  Tablolarla çalışmak

§  Posta birleştirme sihirbazını kullanmak

 

Office eğitimi, temel bilgisayar bilgisini geliştirmek için öğrenilmesi gereken ilk programlardan biridir. İş planlarını organize etmek, hesaplamaları tablolar aracılığı ile gerçekleştirmek ve sunumlar oluşturmak için Office programları günümüz iş dünyasında tüm çalışanların bilmesi gereken önemli bir yazılımdır. 

Office, günümüz bilgi çağında zamanı etkin kullanmak, bilgi iletişimini hızlandırmak, verimli analizler yaparak, bu analizleri raporlamak isteyen tüm çalışanlar için gerekli bir yazılımdır. 

Şirketlerin bilgi analizi ve raporlaması; MIS, CRM gibi konularda uzmanlık aramaya başladığı şu günlerde Microsoft Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen çalışanlar, kariyerlerinde yükselebilmek ve diğerlerinden bir adım öne çıkabilmek için önemli avantajlara sahip olurlar. 

İş hayatının vazgeçilmezi olan Office programlarının gösterildiği bu eğitimde katılımcılar uygulamalı bir şekilde programlara hakim olmaktadır. İş hayatında veya özel yaşamında bilgisayarı kullanan veya kullanması öngörülen herkesin katılabileceği bir programdır. Office eğitimi kullanıcılara ofis ürünleri ile ilgili başlangıç seviyede bilinmesi gereken her şeyi kapsayan bir programdır. 
Temel bilgisayar bilgisi oluşturmaya, katılımcıların ofis ortamında ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazandırmayı amaçlayan bir programdır. 

Office Eğitimleri:

Microsoft Office Eğitimleri için :

Temel Office Eğitim Programı

İleri    Office Eğitimi Programı

 Libra Office Eğitimi için :

Eğitim Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Word İleri– 12 Saat

Stillerin Tanımlanması ve Uygulanması

      Stil Özelliklerini Tanımlanmak, Değiştirmek, Uygulamak

      Stilleri Dosyalar Arasında Transfer Etmek

İleri Doküman Teknikleri

      Başvurular Sekmesini Kullanmak

      Metne Köprü Eklemek

      Metne Açıklama Eklemek

      Metin İçerisinde Yer İmleri Belirlemek

      Alan Eklemek ve Güncellemek

      Resim Yazılarını Kullanmak

      Çapraz Referanslar Oluşturmak

      Metne Dipnotlar Eklemek 

      İçindekiler Tablosu Eklemek

      Sayfa Sonları ve Bölüm Sonları Eklemek 

Microsoft Word Temel – 12 Saat

Word Giriş

*      Office Menülerini Kullanmak

*      Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Kullanmak

*      Yeni Bir Belgeyi Kaydetmek ve Farklı Kaydetmek

*      Yardım Menüsünü Kullanmak

Belge Denetimi

*      Metin Girişi Yapmak 

*      Araya Metin Eklemek, Silmek ve Farklı Yazım Biçimleri Kullanmak

*      Metni Kopyalamak ve Yapıştırmak

*      Dokümanlar Arasında Metin Taşımak veya Kopyalamak

*      Değişiklikleri Geri Almak ve Tekrarlamak

ITIL V3:2011 BT Hizmet Yönetimi Temelleri

Özet

Bu 2 günlük eğitim ile katılımcılarımızın “ITIL V3:2011 BT Hizmet Yönetim Çerçevesi” ve bu çerçevede yer alan “BT Hizmetleri Yaşam Döngüsü” yaklaşımıyla ilgili temel bilgiler edinmesi hedeflenmiştir. ITIL’ın BT aktivitelerini neden “Hizmetler” formunda önerdiği üzerine tartışılacaktır; ayrıca hizmetlerin stratejisi, dizaynı, canlı ortama taşınması, operasyonel olarak işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi gibi konular örnek vaka çalışmaları, video gösterilmleri ve diğer sektörlerden örneklerler işlenecektir.

Bu eğitim sonunda kurumunuzdaki BT aktivitelerini çok farklı bir gözle tekrar değerlendireceğinize eminiz. ITIL ile verilen “Hizmetler, Süreçler ve Fonksiyonlar” entegrasyonu yaklaşımının kurumunuzdaki mevcut BT hizmet performansına, operasyonel başarısına ve doğal olarak görünürlüğüne nasıl pozitif katkılar yapabileceğini net bir şeklide değerlendirebileceksiniz.

ITIL V3:2011 ile BT Hizmet Yönetimine Giriş

Özet

Bu 1 günlük eğitim ile katılımcılarımızın ITIL V3:2011 BT Hizmet Yönetim çerçevesi ile ilgili temel bilgiler edinmesi hedeflenmiştir. Bu eğitim özellikle BT birimlerinden hizmet alan “İş Birimleri Yöneticilerinin” ve kurumları yöneten “Yönetim Kurulu Üyelerinin” katılımını hedeflemektedir. Bilgi Teknolojileri teknik terminolojisi içerisinde kaybolmadan, video gösterimlerin ve örnek hikayelerin yer aldığı bu eğitim uzun yıllar akıllarda kalıcı olacaktır. Özellikle ITIL BT Hizmet Yönetim yaklaşımını kurumuna uyarlanmasını isteyen üst ve ara kademe yöneticilerin farkındalığını artırılması hedeflenmiştir. Yöneticilere özel olarak dizayn edilen bu eğitim, uzun yıllar BT Hizmet Yönetimi ve BT Yönetişimi alanında yurtiçinde ve yurtdışında görevler almış çok deneyimli ve akademik altyapısı güçlü eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim CISA (Certified Information Secuirty Auditor) sınavına hazırlık odaklı bir eğitimdir. CISA sınavı, kökeni Bilgi Teknolojileri Altyapı Uzmanı ya da Finansal Denetim Uzmanı olan tüm adayların  korkulu rüyası olacak kadar zorlu bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olabilmek teknik bilgi birikimin yanı sıra denetim süreçlerine hakim olmayı ve denetçi gibi düşünebilmeyi gerektirir. Her iki nosyona sahip olan adayların sınavlarda daha iyi başarı gösterdiği bilinmektdir. Bu eğitimin amacı, hem teknik detaylara zaman olabildiğince inebilmek ve hem de olaylar karşısında ISACA’nın yayınladığı denetim standartlarına uyum sağlayan bir denetçi gibi düşünebilmeyi öğretmektir. Bunlara ek olarak önceki yıllarda çıkmış olan sınav sorularını gözden geçirme ve tartışma ortamı yaratma imkanı olacaktır.

COBIT5 Kurumsal BT Yönetişim Çerçevesinin Uyarlanması

Özet

Bu 2 günlük eğitim katılımcıların COBIT5’in organizasyonlarda uyarlanmasına yönelik bilgiler edinmelerimi ve genel yaklaşımı anlamaları sağlar. Katılımcılar bu eğitim sonrasında, organizasyonların mevcut durumlarını değerlendirme ve COBIT’in nasıl fayda sağlayabileceğini projeksiyon edebilir. Bu eğitim ayrıca COBIT5 Implementaion Sertifika sınavına bir hazırlık niteliğindedir.

COBIT5 Kurumsal BT Yönetişim Çerçevesi Temelleri

Özet

Bu 2 günlük eğitim katılımcıların COBIT5 Yönetişim Çerçevesi ile ilgili temel seviyede bilgiler edinmesini sağlar. Günümüzde kurumların neden BT Yönetişime ihtiyaç duyduğu detaylı bir şekilde incelendikten sonra, COBIT5’in bu ihtiyacı nasıl karşılayabileceği konusuda bilgiler verilir. COBIT5 altyapısı üzerinde tartışılır; COBIT Prensipleri ve Gerçekleştiricileri tek tek detaylı bir şekilde incelenir. BT stratejilerinin İş Stratejilerinden türetilmesinin gerekliliği ve yöntemleri üzerine örnek olaylar incelenir.

COBIT önceki versiyonlarından farklı olarak mevcut 5 sürümü ile birlikte organizasyonlardaki İş Birimlerine daha çok yaklaşmış ve kendisinin ifade ettiği üzere artık bir “Business Framework” olmuştur. Bu bağlamda bakıldığında İş Birimlerinin COBIT’e olan ilgisi geçmişte hiç bir zaman bu kadar çok olmak zorunda olmamıştı.

Eskiden Bilgi Teknolojilerine dayalı yönetişim ya da teknik alt yapı konuları söz konusu olduğundan İş Birimleri her zaman bir adım geride durmayı tercih ederlerdi, ancak yeni yaklaşımlar bırakın bir adım geride durmayı, BT’nin değerlendirilmesini, yönlendirilmesini ve sürekli gözlemlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple COBIT uyarlamayı planlayan veya uyarlamış bir organizasyondaki İş Birimleri yöneticileri ve BT’den sorumlu üst yönetim üyelerinin COBIT çerçevesi ile ilgili farkındalıkların en üst seviyeye çıkartmak durumundadır.