Text Size
Pazar 18 Şubat 2018

Bilgi Teknolojileri Eğitimleri Listesi

Apinizer - API Yönetim Platformu

Apinizer - API Yönetim Platformu

Kurumun sahip olduğu iç ve dış servislerin tanımlanması ile servislere ait verilerin tanımlı kılınmasını sağlayan API Yönetim Platformu, aynı zamanda servisler için servis yönlendirme ve güvenlik kontrol mekanizması olarak da çalışabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: API YÖNETİMİ, API GATEWAY, API GÜVENLİĞİ, API EKONOMİSİ

Özellikler:

·        Servis Rehberi (Registry)

Kurumun sahip olduğu veya kullandığı web servislerin tanımlı, kurum içi ve dışında bulunabilir, erişilebilir olması sağlar.

 

·        Servis Yönlendirme (API Gateway)

APINIZER, kurumun servislerini sanal adresler üzerinden dışarıya erişime açarak isteklerin APINIZER süzgecinden geçmesini sağlayarak bir yandan servisleri sanallaştırırken, bir yandan da içerik kontrolü yapılmasına imkan verir.

 

·        Güvenlik Kontrolü (Authentication)

APINIZER ile servise sadece yetkili kullanıcıların erişmesi sağlanabilir. Bu durumda kurumun mevcut single-sign-on yapısına entegre şekilde yetkilendirme yapılabilir veya uygulamaya tanımlanmış kullanıcıların servise veri göndermesini sağlanabilir.

 

·        Yetkilendirme (Authorization)

Kullanıcıların istenen kaynağa izin verilen yetkiler dahilinde erişebilmesini sağlar. Veri üzerinde maskeleme ve dönüşüm yapabileceği gibi verinin istenmeyen kısımlarını tamamen veri içeriğinden kaldırılmasına imkan sağlar.

 

·        Tehlikeli İçerik Filtreleme (Threat Protection)

APINIZER, üzerindeki servislere gelen verilerde yapısal bir bozukluk varsa, veri büyüklüğü izin verilenden fazla ise veya veri içeriğinde SQL injection gibi tehlike oluşturabilecek bir tehdit varsa bunları tespit ederek iç sistemlere gitmesini engeller ve içerik güvenlik duvarı olarak çalışır.

 

·        Mesaj Doğrulama (Schema Validation)

APINIZER, üzerindeki servislere gelen mesajların iç servislerdeki veri şemalarına uygunluğunu kontrol ederek eğer bir sorun varsa uygulama sunucusuna gelmeden önce tespit edilmesini sağlar.

 

·        Veri Dönüşümü (Transformation)

APINIZER, üzerindeki servislere gelen ve/veya iç servislerden dönen mesajların içeriğini başka bir formata dönüştürerek kullanılmasını sağlayabilir.

 

·        Servis Performans Kısıtlamaları (Throotling)

Kurumun sunucularının aşırı yük altında çalışmasını engellemek amacıyla gateway üzerindeki servislere gelen isteklere belli kısıtlamalar koyarak iç sistemin stabil çalışmasını sağlar.

 

·        Servis Erişim Kısıtlama

Kurumun güvenlik gerektiren durumlarda gateway üzerindeki servislere sadece kısıtlanmış ip'lerden ya da yasaklı ip'ler hariç diğer ip'ler üzerinden gelen mesajlara izin vermesini sağlar. Ayrıca servisin erişilebileceği saatler de gateway üzerinden ayarlanabilir.

 

·        Servis Yük Dağılımı (Load Balancing)

Kurum içinde sunucular arasında yük dağılımını sağlamak amacıyla APINIZER, üzerindeki servislere gelen istekleri farklı uygulama sunucularına yönlendirebilir.

 

·        Mesaj İçerik Loglama (Request/Response)

APINIZER, üzerindeki servislere gelen ve iç servislerden dönen mesajlar isteğe bağlı olarak saklanabilir.

 

·        Mesaj İçeriğinde Full Text Search

Mesaj içerikleri saklanıyor ise gelen ve giden mesajların üzerinde full text search yapma imkanı sağlar.

 

·        Servis İzleme (Monitoring)

APINIZER üzerindeki servislere anlık olarak gelen istekler, bu isteklerin başarı durumu, ortalama veri büyüklükleri, ortalama cevaplanma süreleri gibi istatistiksel bilgiler ile servislerin durumu anlık olarak izlenebilir.

 

·        Alarmlar

APINIZER, üzerindeki servislerde belirlenen süreler ve koşullar için otomatik olarak alarmlar oluşturulmasını ve ilgili abonelere bilgi verilmesini sağlar.

 

 

Bilişim Eğitimleri

         

   Eğitim kararları Kamu ve Kurumların geleceğini belirleyen en önemli kararlardır. Bu kararların alınmasında rolümüzün ne kadar önemli olduğunun ve bunun bize yüklemiş olduğu sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz.

 

Bu anlayıştan yola çıkarak, günümüzün globalleşen dünya koşullarında ülkemizin Bilişim Alanında gerçek ihtiyac ve potansiyellere uygun olarak en iyi seçenekleri sunmak ve olabilecek en doğru yönlendirmeyi yapmak birinci önceliğimizdir.

Ekon Bilişim A.Ş bilişim eğitimlerinde alanında pazar lideri olan teknoloji markalarıyla çalışır. Bu lider markaların teknolojileri için geliştirdikleri saha tecrübesi üst düzey, dikey uzman danışmanlarla verilir.

 

Eğitimlerimiz; Sertifikasyon Eğitimleri, Kurum ihtiyaçlarına Yönelik Ozel Eğitimler, Sınıf eğitimleri , Karma Eğitim ve Firma yerinde eğitim şeklinde planlanabilir.

Sertifikasyon Eğitimleri:

Bilişim sektöründe çalışan bilgi işlem personelinin veya bu işleri meslek olarak yapmak isteyen kişilerin katılması gereken eğitim programıdır. Bu programı tamamlayan katılımcılar, şirketlerin tüm iş süreçlerini daha verimli ve hatasız çalıştırabilmek için dijital ortama aktarabilirler.

Kurum İhtiyaçlarına Yönelik Özel Eğitimler:

Özel eğitimlerde, standard hazır içeriklerden farklı olarak, kurumunuz çalışanlarının ihtiyaçlarına bağlı olarak özel eğitim içerikleri oluşturulabilir. Bu içerik birkaç farklı eğitimin karışımı, şeklinde olabilir.

Sınıf Eğitimleri:

Eğitim katoloğumuzda yer alan tüm eğitimleri dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zaman alabileceğiniz eğitimlerdir. Bu eğitimlerde 12 kişiye kadar dilediğiniz sayıda katılımcı yer alabilir.

Karma Eğitim:

Açık Sınıf Eğitimleri, Merkezi’nde, farklı kurumlardan katılımcıların oluşturduğu, tarihleri tarafımızdan belirlenen karma programlardır. Standart eğitim içerikleri ve süreleri dikkate alınarak planlanır.

Firma Yerinde Eğitim:

Aynı Kamu kurumundan birden fazla katılımcının ihtiyaçları doğrultusunda kuruma özel bir içerik hazırlanarak, Kurum eğitim salonlarında yapılan eğitimlerdir.

Bilişim Eğitimlerimiz:

• Sistem Eğitimleri • Yazılım Eğitimleri • Office Eğitimleri • Güvenlik Eğitimleri  

Nitelikli Personel Desteği

Dış kaynak (outsourcing) özellikle Amerika’da hızla büyüyen ve yaklaşık olarak Pazar payının %30 ununa hizmet veren bir sektör olmuştur. Türkiye de yeni rağbet görmeye başlamasıyla beraber hızlı bir şekilde taleplerin artmaya başlandığı gözlenmektedir. Dış Kaynak; firmaların profesyonel olsun olmasın eleman taleplerini kendi bünyesinde değil de kiralama modeli ile konusunda uzman bir firmadan hizmet almaktır.

Dış kaynak ile ilgili bir çok araştırma yapılmış olup Kamu ve kuruluşlara getirdiği avantajlar şunlardır :

 • Kendi işinize odaklanmak ama gelişen teknolojilerden zamanında yararlanmak istiyorsanız,
 • IT sektöründe sıkça rastlanan nitelikli eleman sirkülasyonu şirketiniz için problem yaratıyorsa,
 • Piyasalardaki değişimler, şirketinize dönemsel fırsatlar yaratıyor ve bu fırsatları sabit maliyetinizi artırmadan değerlendirmek istiyorsanız,
 • Yüksek nitelikli personele ihtiyaç duyuyor; ancak böyle bir işgücünü tam zamanlı çalıştırma maliyeti firmanıza yüksek geliyorsa,
 • Proje bazlı çalışma yoğunluğu olan bir şirket iseniz ve sabit maliyetleri değiştirmeden orta vadeli projeleri sonuçlandırmak istiyorsanız,
 • Bordroya kayıtlı eleman sayısı düşüklüğü, şirketiniz için önemli bir performans kriteri ise,
 • Ekonomik koşullar ve piyasa belirsizlikleri uzun vadeli plan yapmanızı engelliyor ve bu yüzden insan gücüne yatırım yapmaktan korkar hale geldiyseniz,

Ekon A.Ş olarak Çalışma tarzımız;

 • Öncelikle müşterilerimizin ihtiyacını yüz yüze oturumlarla tespit etmek,
 • İhtiyaçlarınızı giderebilecek en uygun personeli veri tabanından belirlemek,
 • Kısa Listeyi firmanıza sunarak son seçim hakkını müşteriye bırakmak,
 • Ve belirlenen personel ile müşterimizi eşleştirmek,
 • Adayın öngörülen tarihte işe başlangıcını ve diğer tüm hukuki işlemlerini yerine getirilerek
 • Personelin herhangi bir sebepten dolayı işten ayrılması durumunda aynı özelliklerde bir başka uzmanı en kısa zamanda işe yerleştirmek.

Ekon A.Ş. çalışma sürecini oluşturmaktadır.

Avantajlarınız:

 • Zaman kontrolü sizin yönetiminizdedir.
 • Maliyetiniz görev ya da proje süresi ile sınırlıdır.
 • Geniş deneyim ve bilgi birikimi belirli süre ile şirketiniz emrindedir.
 • Çeşitli sektör ve organizasyonlarda elde edilmiş başarılar yanınızdadır.
 • Farklı bakış açısıyla katma değer yaratılır.