İnternet kullanımının yaygınlaşması ile beraber web servisleri ve uygulamaları bilgi paylaşımını şekillendirmiş̧, web uygulamalarının kullanımını arttırmıştır Web uygulamaları, bilgi paylaşımı, sosyalleşme ve iletişim kurma gibi ihtiyaçlardan dolayı kullanılabildiği gibi, devletler tarafından kamu hizmetlerinin internet üzerinden sağlanabilmesi için de kullanılabilmektedir 

Birçok işlemin yapılmasını sağlayan web uygulamaları, kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri ve kurumsal bilgiler gibi çeşitli bilgileri barındırdığından saldırıların hedefi haline gelmektedir bu ortamların güvenliğinin sağlanabilmesi web uygulamalarının güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir. Web uygulama güvenliği, üzerinde bulundurduğu verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla alınan tedbirlerin tümünü̈ ifade etmektedir. Web uygulama açıklıklarının istismar edilmesi, kişi ve kurumlar için maddi ve manevi zararlara neden olabilmektedir. Bu saldırıları engellemek için saldırı tespit önleme sistemi, güvenlik duvarı, uygulama katmanı güvenlik duvarı, veri tabanı güvenlik duvarı ve uygulama kodunun güvenliği sağlamaya yönelik güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır.